Социјалдемократски Сојуз на Македонија - ОО Битола

СДММ Битола го одбележа празникот 4ти Ноември

СДММ Битола, 04.11.2014

image-23ac5e199c18651a0e31ba8bfa04aca5c2755f5b1cd5079320a164f64dee4ddb-V

            SDMM-Bitola, 4-ti Noemvri, go odbele`a so akcija za sreduvawe na prostorot i polo`uvawe cve}e na spomenikot na NOAVM vo selo Lavci i na spomen-plo~ite na Todor  Angelevski-Strogov  i Pande  Jov~evski-Kajzero. Imeno, poznato e deka `itelite na seloto Lavci, a osobeno prvoborcite Strogov i Kajzero, se me|u najzaslu`nite za izvojuvaweto na slobodata na site nas, pa ottamu ja zaslu`uvaat нивната po~it.

            Мakedonskata partizanska antifa{isti~ka i antiokupatorska borba treba da se izdigne na najvisokiot piedestal na ~estvuvawe vo Republika Makedonija и krajno vreme е vladea~kite politi~ki partii i dr`avnite organi pod nivna kontrola da prestanat so antipatriotskite ~ekori, preku koi partizanskata borba se minimizira, a na borcite, kako {to bea Todor  Angelevski-Strogov i Pande  Jov~evski-Kajzero, da im se odzemaat zaslugite za izvojuvanata sloboda i makedonska dr`ava!

 

 

   

ГРАЃАНИ, ОЧЕКУВАЈТЕ НОВИ И ПОГОЛЕМИ КАЗНИ!

Прес конференција, СДСМ
Васко Ковачевски, пратеник и член на Комисијата за економија
Скопје, 21.10.2014 год.

vasko

 Почитувани граѓани,

Не очекува многу тешка година. Не само поради ниските и неизвесни плати и приходи. Следува нов и тежок удар од власта. Очекувајте нови и уште поголеми казни.

Мајстори, хигиеничари, професори, лекари, учесници во сообраќајот, сопственици на продавнички и големи фирми – никој нема да биде поштеден!

Синоќа и официјално мнозинството во Собранието експресно рече ДА за Буџетот.
A во Буџетот за 2015 година е предвидено да се соберат и 300 милиони евра по основ на такси, глоби, казни на грбот на граѓаните.

Тоа се дури 40 милиони евра, повеќе од лани, што треба да влезат во Буџетот по основ на казни.

Ете зошто најранливата категорија граѓани, мајстори, занаетчии, кои работат за по 150 денари, ќе добијат казна од 1500 евра ако еднаш бидат фатени без лиценца, а ако бидат втор пат фатени, ќе бидат казнети со 6 – 9 илјади евра.

Ете зошто вие како нарачател, ако викнете мајстор без лиценца, ќе бидете казнети со илјада евра.

Ете зошто се менува и Законот за сообраќај, а казните се качуваат двојно повеќе од досега - до 500 евра.

Ете зошто им е потребно екстерното тестирање. 2.000 казнети наставници цела година ќе земаат по 15 отсто помали плати.

Ете зошто лекарите, ако одбијат обука во странство ќе бидат казнети со 7.000 евра, а ако не останат во јавното здравство ќе мораат да платат вртоглави 25.000 евра.

Ете зошто власта молчи за задолжителната резервна каса за фирмите, што им ја најдовме во изменет закон, којашто ќе ги чини трошок до 1.000 евра. Ако ја немаат, се знае, казна. Колку? 2.800 евра.

Се е спакувано во целофан. Наводно за граѓаните, навидум за лекарите, за учениците, за наставниците. Навидум.

А се е за полнење на празниот Буџет. И се разбира, за малата група околу Груевски да се луксузира по Белизе и Панама.

Ова е политика на “Казни, осиромаши па владеј“.
СДСМ инсистира на превентивна, наместо репресивна казнена политика.

Ова се нашите предлог решенија во интерес на граѓаните:

• Прво опомена за сторен прекршок, а казна само при негово повторување
• Износот на казни да се намали за најмалку 50%.
• Скалест пристап во казнената политика, според приходите на граѓаните и на фирмите
• Едукација по опомена, но не формална, туку вистински инструмент за почитување на законот
• Принципот “прво опомена” да важи и за присилна наплата на долгот, со што ќе се зачува финансиската дисциплина, но и ќе се избегна блокирањето на сметките на даночните обврзници.

Ова е грижа за граѓаните. Апелираме власта да ги прифати мерките што ги предлага СДСМ.

   

ЛК СДММ положи цвеќе на споменикот на Стив Наумов

Изјава 11.10.2014,

Александар Палигора, ЛК СДММ

Paligora

SDMM-Bitola, so polo`uvawe cve}e na spomenikot na Stiv Naumov, go odbele`uva 11 Oktomvri, denot na vostanieto na makedonskiot narod protiv fa{isti~kite okupatori i nivnite doma{ni sorabotnici! Za mladite na SDMM ~estvuvaweto na ovoj najgolem praznik na makedonskata borba, pretstavuva ne samo mo`nost da izrazat po~it kon borcite od Nacionalnoosloboditelnata i antifa{isti~ka borba, tuku i mo`nost da izrazat privrzanost kon Makedonija i kon slobodarskite ideali ostvaruvani vo tekot na antiokupatorskata borba.

SDMM-Bitola, smeta deka celosno neispravna i antipatriotska e tendencijata na partizanskite borci koi ja izvojuvaa slobodata i dr`avnosta na Makedonija, da im se odzemaat zaslugite, a nivnata uloga vo makedonskata istorija da se marginilizira i ignorira! Nasproti toa, na{ stav e deka makedonskata partizanska antifa{isti~ka i antiokupatorska borba treba da se izdigne na najvisokiot piedestal na ~estvuvawe vo Republika Makedonija!

   

СДСМ Битола го одбележа празникот 11 Октомври

Изјави, 11.10.2014 - Битола

Јулијана Силјановска, пратеничка

Jule

 СДСМ Битола го одбележа празникот 11 Октомври, еден од најсветлите денови на македонската историја, кој не само што претставува симбол на македонската борба за слобода, симбол на македонскиот непокор и патриотизам, туку е ден кога е поставен и главниот темел на македонската држава. СДСМ Битола им оддава почит на сите учесници на вооруженото, антифашистичко и ослободително-народно востание. Нека им е вечна славата на сите паднати борци за слободата на оваа држава.

Bengt Johansson, Helena Austrell, Socialdemokraterna, Stockholm Uplands-Bro

Helen i bent

   

СДММ Битола со активности по повод 11 Октомври

1

По повод 11 октомври, денот кога пред 73 години започна Македонската антифашистичка борба за слобода, младите од СДММ остварија средби со преставници на раководството на Боречката организација, притоа искажувајки почит кон нивната заложба за зачувување на традициите од НОБ. Потоа оддадоа почит на партизаните кои го дале својот живот за денешната слобода со полагање на цвеќе на на партизанските гробишта.

   

Страница 1 од 127

Иднината Сега!

Sredna klasa

Facebook

Корисничко мени